Ctgb verleent Roundup-producten toelatingen

Het Ctgb heeft drie nieuwe middelen op basis van glyfosaat toegelaten. Hoewel er mogelijk een gebruiksverbod op verhardingen geldt vanaf maart 2016, blijft het onkruidbestrijdingsmiddel toegestaan voor bepaalde uitzonderingen.

Het Ctgb heeft de volgende middelen een toelating verleend:

Roundup RECORD. Dit middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel en/of doodspuitmiddel voor openbaar groen, open verhardingen en onverhard terrein. Het betreft een middel voor professioneel gebruik. De toelating is tot stand gekomen via de procedure van de wederzijdse erkenning.

Roundup Optima+ en Roundup Optima. Deze middelen worden toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in sierbeplanting, moestuinen, gazons, open verhardingen (grind, schelpen, grasbetontegels, et cetera) en onverharde terreinen en als middel voor de behandeling van (stobben van afgezaagde) bomen en struiken. Het betreft een middel voor niet-professioneel gebruik.

Pokon Onkruid weg!
Het Ctgb heeft ook een toelating verleend voor Pokon Onkruid weg! op basis van de werkzame stoffen 2,4-D en dicamba. Dit middel wordt toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in gazons. Het betreft een middel voor niet-professioneel gebruik.