DOB 2.0 richtlijnen aangepast

De DOB 2.0 richtlijnen voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen zijn aangepast. Dat meldt Plant Research International (PRI). De aangepaste richtlijnen gelden vanaf 1 april 2015.

De aanpassingen zijn afgestemd met het Ctgb. SMK zal de aanpassingen overnemen in het certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer niveau Brons en ‘Toepassing glyfosaat’.

De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op:
– De specifieke toepassing van middelen op basis van glufosinaat-ammonium op verhardingen (‘permanent onbeteelde terreinen’) van niet-openbare terreinen is niet meer toegestaan.
– De verplichting dat toepassing van glyfosaat op verhardingen uitsluitend onder certificaat moet worden uitgevoerd is vervallen.
– De bepaling dat in uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken van het maximum glyfosaat verbruik wanneer veilig­heidsvoorschriften aantoonbaar verplichten tot bestrijding en chemische bestrijding de enige mogelijkheid is, geldt alleen nog voor open verhardingen.
– In grondwaterbeschermingsgebieden is het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op alle typen verhardingen niet toegestaan.

MCPA
Voor MCPA loopt momenteel een herevaluatieprocedure. MCPA wordt gebruikt als onkruidbestrijdingsmiddel tegen eenjarige en overblijvende tweezaadlobbige onkruiden zoals distel, boterbloem, paardenbloem, kruiskruid, heermoes.

Mochten de resultaten leiden tot wijzigingen in de toelating met betrekking tot het gebruik van MCPA op verhardingen dan worden de DOB richtlijnen daarop aangepast.