Dak- en gevelgroen rendeert op publiek niveau

De private kosten van aanleg en onderhoud van dak- en gevelgroen zijn hoger dan de private baten. Wanneer ook de publieke baten worden meegerekend, zijn de baten wel hoger dan de kosten.

Dit blijkt uit de literatuurstudie Ecosysteemdiensten van groene daken en gevels van PPO Wageningen UR. In het onderzoek is gekeken wat de ecosysteemdiensten zijn van groene gevels en daken op het niveau van wijk en stad. Intensief en extensief dakgroen en groene gevels zijn bestudeerd op hun voordelen, ook in vergelijking met andere typen groen in de stad zoals parken en gazons.

De kosten/batenverhouding kan beïnvloed worden door dak- en gevelgroen vooral in te zetten op locaties waar goedkopere vormen van stadsgroen niet te plaatsen zijn. Ook zouden groene daken en gevels geoptimaliseerd kunnen worden voor een mix van de waardevolste ecosysteemdiensten.

Drie categorieën
De ecosysteemdiensten van de verschillende soorten groen zijn in drie categorieën ingedeeld: fysieke behoeften, bestaanszekerheid en sociale/psychologische behoeften. In het rapport wordt per aspect uit elke categorie uitgelegd in hoeverre groene gevels en daken hieraan kunnen bijdragen. Zo verdubbelen groene daken de levensduur van een dak, verbruiken minder energie en produceren minder emissies dan conventionele daken.

Voor sommige ecosysteemdiensten is moeilijk te berekenen of ze geld opleveren. Uitgedrukt in euro’s lijken de meest waardevolle diensten: levensduurverlenging van het dak, waterretentie jaarrond, het isoleren van gebouwen en verbetering van de luchtkwaliteit. Het effect op gezondheid is potentieel ook veel waard, maar erg moeilijk te berekenen.