De baten van verschillende boomsoorten

Studenten van de hogeschool Van Hall Larenstein hebben onderzoek gedaan naar de baten van verschillende boomsoorten en cultivars. Het resultaat van hun onderzoek is een rapport en een poster met daarop de bomen die de meeste diensten leveren.

Voor de minor Stedelijke Beplanting onderzochten de studenten Danny de Vries, Johan Hendriks en Robin van Milligen de ecosysteemdiensten die bomen leveren. Met andere woorden: welke baten hebben mensen bij bepaalde boomsoorten.

De studenten deelden de diensten die bomen leveren in vier categorieen in: het afvangen van fijnstof, de verkoelende werking, de sierwaarde en de waarde voor biodiversiteit. Over alle diensten tezamen bleek Taxus baccata het meeste punten te scoren.

Klik hier voor het rapport, en hier voor de poster. Waarschuwing: het zijn grote bestanden (resp. 84Mb en 11Mb).