Dekkingsgraad BPL daalt naar 104,8%

De dekkingsgraad voor het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) is eind juni met 0,4% gedaald tot 104,8%. Dit komt doordat de rente de afgelopen maanden sterk is gedaald. De minimaal vereiste dekkingsgraad is 104%.

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad, de zogeheten beleidsdekkingsgraad, is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Door uit te gaan van het gemiddelde schommelt de dekkingsgraad naar verwachting minder dan voorheen en hoeft BPL minder snel maatregelen te nemen. De ‘oude’ dekkingsgraad was namelijk een momentopname op het einde van de maand.

Tekortsituatie
Door de nieuwe berekening kunnen de dekkingsgraden vanaf 2015 niet meer worden vergeleken met die van 2014 en eerder. Aan de hand van de beleidsdekkingsgraad wordt bepaald of een pensioenfonds in een tekortsituatie verkeert.

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of er genoeg geld is om de tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Het is de verhouding tussen het bedrag dat het pensioenfonds moet uitkeren en het bedrag dat het pensioenfonds in kas heeft.