Dekkingsgraad BPL licht gedaald

De dekkingsgraad van Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) stond op 31 december 2013 op 109,7%. Daarmee is de dekkingsgraad 2,3% gedaald ten opzichte van november.

De daling is het gevolg van mindere beleggingsresultaten en toegenomen verplichtingen als gevolg van dalende rente.

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen dat het pensioenfonds heeft en de pensioenverplichtingen die nu en in de toekomst betaald moeten worden.

Om financieel helemaal gezond te zijn moet BPL van toezichthouder DNB een dekkingsgraad van 118,6% hebben om zo een goede buffer te hebben bij tegenslagen.

Herstelplan
Toezichthouder DNB hanteert ook een minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,4%. BPL had een periode een dekkingsgraad die lager was dan de vereiste 104,4% en heeft daarom in 2010 een herstelplan ingediend bij DNB. Deze is in februari 2012 geëvalueerd.

DNB is van mening dat uit de evaluatie blijkt dat het pensioenfonds op basis van de huidige dekkingsgraad binnen de wettelijke termijn kan herstellen.

De grafiek toont het verloop van de dekkingsgraad van BPL over 2013.