Dekkingsgraad BPL licht gestegen

De dekkingsgraad van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) was eind februari gestegen naar 111,1%. Daarmee is de dekkingsgraad 0,2% hoger ten opzichte van januari.

De stijging wordt veroorzaakt doordat de beleggingsresultaten meer gestegen zijn dan de toekomstige pensioenverplichtingen. Om financieel helemaal gezond te zijn moet BPL van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een dekkingsgraad van 118,6% hebben om zo een goede buffer te hebben bij tegenslagen.

Herstelplan
Toezichthouder DNB hanteert ook een minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,4%. Als een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft die lager is, moet het pensioenfonds een herstelplan indienen bij DNB.

BPL had een periode een dekkingsgraad die lager was dan de vereiste 104,4% en heeft daarom in 2010 een herstelplan ingediend bij DNB. Deze is in februari 2012 geëvalueerd. DNB is van mening dat het pensioenfonds op basis van de huidige dekkingsgraad binnen de wettelijke termijn kan herstellen.