Dendrologie-cursussen weer van start

De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) start in maart 2014 weer met cursussen sortimentskennis. De lessen geven inzicht in de (on-)mogelijkheden van bomen en struiken.

De NDV biedt drie verschillende cursussen:

Inleiding tot de Dendrologie
De A-cursus ’Inleiding tot de Dendrologie’ behandelt het veel toegepaste houtige sortiment. Behalve de winter- en zomerkenmerken, komen de gebruikswaarden van bomen en struiken aan de orde. Na afloop kunnen de cursisten veel van de algemene houtige gewassen op naam brengen.

Dendrologie voor gevorderden
De B-cursus ’Dendrologie voor gevorderden’ is meer praktisch van aard. Het sortiment gaat dieper, met voorbeelden als Cercidiphyllum, Parrotia en Quercus cerris. Cursisten leren een uitgebreider sortiment bomen en struiken herkennen en toepassen.

Vervolgcursus Dendrologie
De C-cursus ’Vervolgcursus Dendrologie’ heeft een meer wetenschappelijk karakter en behandelt onderwerpen als plantengeografie en plantentaxonomie. De leer van de plantensystematiek wordt onderwezen door middel van onderwerpen als classificatie (plantenordening), fylogenie, APG (Angiosperm Phylogeny Group), evolutie, DNA, cladistiek en een uiteenzetting met de titel: van soort tot cultivar.

Cursus op maat
Ook kan een ‘cursus op maat’ worden verzorgd, in overleg met u speciaal afgestemd op eigen wensen met eventueel een speciale prijs. Voor de cursussen is het minimum aantal cursisten 12, het maximum aantal 20 per cursusplaats. Een cursus kost voor NDV-leden €335, voor niet-leden €375.

Meer informatie en opgave bij de NDV, Gertrude van der Kleijn: www.dendrologie.nl, 070-5141127, of gertrude.vd.kleijn@dendrologie.nl.