Dief slaat steeds vaker toe in winkels

  Van alle diefstallen die in Nederland wordt gepleegd, blijkt bijna 8% te gebeuren in winkels. Dat was in 2010 nog 6,1%. Detailhandel Nederland pleit voor een gezamenlijke en nieuwe aanpak.

  De nieuwste cijfers tonen aan dat de totale vermogenscriminaliteit weliswaar daalt, maar dat dit nauwelijks geldt voor het aantal winkeldiefstallen dat bij politie wordt gemeld. Bert van Steeg, secretaris winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland: ‘Als je daarbij bedenkt dat de politie onlangs zelf constateerde dat de aangiftebereidheid van deze vormen van criminaliteit met ongeveer 23% fors is gedaald de afgelopen jaren, dan geeft dat ons reden tot grote zorgen.’

  Winkeldieven uit Oost-Europa

  In de aangiftecijfers is sprake van een oververtegenwoordiging van Oost-Europeanen, bijna 15% van het totaal. Van Steeg: ‘In Nederland zijn honderden van deze bendes actief, vaak vanuit het voormalige Oostblok. Naast de georganiseerde bendes bestempelt Detailhandel Nederland de gelegenheidsdieven als belangrijkste type dader. Het gaat om diefstallen met een relatief kleine schade, maar om enorme aantallen.

  Oproep tot actie

  Detailhandel Nederland roept een volgend kabinet op om van de aanpak van winkeldiefstal topprioriteit te maken. Van Steeg: ‘Dan gaat het in ieder geval om twee onderwerpen. Ten eerste moeten we veel beter samenwerken om georganiseerde bendes aan te pakken. Daarbij moeten politie en openbaar ministerie landelijk capaciteit beschikbaar stellen en moeten nieuwe mogelijkheden, zoals moderne camerasystemen en zoekmethoden, veel beter worden benut. Ten tweede moet de administratieve rompslomp uit het aangifteproces. Gebruik de technologische middelen die er zijn en zorg vooral dat goede dienstverlening bovenaan de agenda staat.’

  Bron: Detailhandel Nederland | Foto: Shutterstock