Digitaal vennen beheren

Heeft u een ven in beheer en twijfelt u aan de kwaliteit ervan? Met de vennensleutel van O+BN Natuurkennis weet u snel waar het ven last van heeft en welke beheermaatregelen nodig zijn.

Veel vennen hebben last van verdroging, vermesting of verzuring. Voor beheerders is het niet eenvoudig om de juiste diagnose te stellen en de daarbij behorende beheermaatregelen te bepalen.

De digitale vennensleutel analyseert het ven en adviseert over geschikte beheersmaatregelen. Dit gebeurt op basis van gegevens die in de computer of in het veld via de smartphone door de beheerder worden ingevoerd.

Het gaat dan om gegevens over het historische en recente voorkomen van plant- en diersoorten en de water- en bodemchemie. De vennensleutel is te vinden op www.natuurkennis.nl.