Dijksma houdt vast aan 1 maart als ingangsdatum gebruiksverbod

Staatssecretaris Dijksma van Milieu houdt vast aan 1 maart 2016 als ingangsdatum voor de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Om dit mogelijk te maken wordt het ontwerpbesluit begin december voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Dijksma wil hiermee tegemoet komen aan de wens van de Tweede Kamer om het verbod van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen vóór de start van het groeiseizoen van 2016 mogelijk te maken.

Tegelijk wil Dijksma rekening houden met de toezegging aan de Kamer om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het ontwerpbesluit met de Kamer is besproken. Hiertoe vindt een schriftelijk overleg plaats dat na het debat over gewasbescherming op 13 januari zal plaatsvinden.

Door het ontwerpbesluit op 1 december naar de Raad van State te sturen, kan Dijksma wensen die door een Kamermeerderheid worden gesteund nog meenemen als die tijdig bekend zijn. Zo niet, dan worden deze betrokken bij het advies van de Raad van State in de eindversie van het besluit.

Glyfosaat
Dijksma benadrukt in haar brief aan de Tweede Kamer dat het traject van het wijzigingsbesluit los staat van de Europese herbeoordeling van glyfosaat en de conclusies van de EFSA. Volgens Dijksma gaat het in het wijzigingsbesluit om verbetering van het milieu, en niet om regulering van werkzame stoffen.