Dijksma laat neonicotinoïden herbeoordelen

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil zowel nationaal als Europees actie naar aanleiding van het EASAC-rapport over neonicotinoïden. Uit deze studie blijkt dat neonicotinoïden schadelijker zijn dan gedacht.

Dijksma verzoekt Eurocommissaris Andriukaitis het rapport van de EASAC zo snel mogelijk te laten beoordelen door de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA. Deze moet bezien of de nieuwe studie moet leiden tot het intrekken van de toelating van neonicotinoïden als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen.

Bovendien heeft de staatssecretaris het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verzocht, op basis van het EASAC-rapport, de toelating van neonicotinoïden in Nederland te herbeoordelen. Ze wil snel antwoord, waarop ze zal bepalen of toelatingen van middelen worden ingetrokken.

Biodiversiteit
Uit het deze week gepubliceerde rapport van de European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) blijkt dat neonicotinoïden schadelijker zijn voor de biodiversiteit en voedselvoorziening dan tot nu toe gedacht.

Met name bestuivende insecten, maar ook vogels ondervinden hiervan de dodelijke gevolgen. Dit onderzoek baart Dijksma grote zorgen.

Bron: De Bloemisterij