Dijksma ontvangt Actieprogramma Bijengezondheid

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft vorige week het Actieprogramma Bijengezondheid in ontvangst genomen. Het programma moet de gezondheid van bijen bevorderen en de oorzaken van bijensterfte aanpakken.

Zo komt er een onderzoeksprogramma met als doel de bijengezondheid in Nederland te meten en een ‘groene lijst’ van nu al beschikbare gewasbeschermingsmiddelen en -maatregelen die de minste risico’s voor bijen vormen. Daarbij moet een ‘bijenmakelaar’ als nieuwe spil verdere kennisoverdracht en professionalisering binnen de imkerij bevorderen. Ook komen er meer functionele bloem- en akkerranden.

Onmisbaar
Vertegenwoordigers van 25 organisaties zijn het afgelopen half jaar met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot een gezamenlijk actieprogramma.

Dijksma: „Bijen zijn onmisbaar in onze natuur en biodiversiteit, voor de bestuiving van onze gewassen en voor de voedselproductie. Al langer zijn er zorgen over bijensterfte. Het is pure winst dat partijen met tegengestelde belangen nu samen om de tafel zitten en gezondheid van bijen voorop stellen. En dat die samenwerking wordt voortgezet in het zogeheten Bijenberaad.”

Dijksma zal de voorstellen voor het Actieprogramma Bijengezondheid binnenkort naar de Tweede Kamer sturen. De voorstellen komen voort uit vier werkgroepen die zich hebben beziggehouden met gewasbeschermingsmiddelen, ziekten en plagen van bijen, (gebrek aan) voedselaanbod en biodiversiteit en de imkerpraktijk.