Dijksma wil vergroening van middelen

De komende jaren moet een overgang plaatsvinden naar een vergroening van gewasbeschermingsmiddelen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

„Samen met gelijkgezinde landen wil ik in Europees verband komen tot een actieprogramma om over te schakelen op een pakket van gewasbeschermingsmiddelen met minder risico’s voor mens, dier en milieu. Het gebruik van neonicotinoïden wil ik in Nederland en Europa terugdringen”, schrijft Dijksma aan de Kamer.

Grote zorgen
De staatssecretaris schrijft haar brief naar aanleiding van een publicatie deze zomer in Nature over hoge concentraties imidacloprid in het oppervlaktewater en de relatie met afname van vogelpopulaties. Dat onderzoek baart haar grote zorgen. Als er een causaal verband kan worden aangetoond met de veronderstelde negatieve gevolgen, moet dit gewasbeschermingsmiddel wat Dijksma betreft worden verboden.

Geen causaal verband
Op verzoek van de staatssecretaris heeft het Ctgb het artikel tegen het licht gehouden. Het Ctgb concludeert dat de publicatie wel een correlatie aantoont, maar geen causaal verband.

Ook wijst het Ctgb erop dat het onderzoek betrekking heeft op gegevens van vóór 2010 en dat sindsdien de regelgeving meermaals is aangescherpt.

Snel meer duidelijkheid
Dijksma wil dat er snel meer duidelijkheid komt over de effectiviteit van de maatregelen die zijn genomen om normoverschrijdingen van imidacloprid in het oppervlaktewater terug te dringen. Ze zet daarom in op het versneld beschikbaar komen van meetgegevens.

Op basis van nieuwe meetgegevens wil ze opnieuw bekijken of die niet alsnog aanleiding geven om in te grijpen, zowel op nationaal als op Europees niveau.