Donkergroen behaalt hoogste trede PSO

Vanaf 1 maart is het landelijk werkende groenbedrijf Donkergroen een PSO-gecertificeerd bedrijf. PSO is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Donkergroen niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in de eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Niveau 3
Donkergroen is gecertificeerd voor niveau 3 van de prestatieladder, de hoogste trede. Hiervoor heeft een audit plaatsgevonden op het hoofdkantoor en op locatie waarbij is getoetst hoe de organisatie bovengemiddeld scoort ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de audit is zorgvuldig getoetst welk aantal medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst zijn, of de dossiers compleet zijn, hoe Donkergroen met de doelgroep omgaat en of er passend werk wordt geboden. Naast dossieronderzoek zijn er interviews afgenomen met zowel begeleidend als uitvoerend personeel. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners is inzichtelijk gemaakt.