Donkergroen neemt SW-organisatie Breed over

Op 10 maart heeft Donkergroen de groenopdrachten overgenomen die Breed tot voor kort zelf uitvoerde voor commerciële organisaties en stichtingen. Per 1 april zullen 16 medewerkers van Breed worden gedetacheerd bij Donkergroen.

Breed werkte voorheen met 27 fte aan de groenopdrachten voor bedrijven, organisaties en stichtingen. Het aantal opdrachten is dit jaar veel kleiner geworden door bezuinigingen aan de kant van de opdrachtgevers, waardoor de groepsdetachering met 16 fte zal starten.
Dit wordt zoveel mogelijk ingevuld met fulltime medewerkers. Vanaf 10 maart werken er 14 medewerkers van Breed bij Donkergroen en vanaf 1 april 16 medewerkers.
Donkergroen heeft eigen opdrachten toegevoegd aan het werkpakket voor de Breed-medewerkers. De verwachting is dat dit aantal op termijn nog zal groeien, omdat Donkergroen zich richt op verdere uitbreiding in de regio.

Samenwerking
De medewerkers van de groepsdetachering blijven in dienst bij Breed en worden ingehuurd door Donkergroen. In hun werk worden ze aangestuurd door een voorman en werkleider van Donkergroen. Ze krijgen daarnaast vanuit Breed dagelijkse begeleiding van een werkcoach en hebben een consulent die hen begeleidt in hun ontwikkeling.

Overname leerwerkbedrijven
Breed wil haar medewerkers bemiddelen naar werk bij reguliere bedrijven. Daarom zoekt Breed partners die de leerwerkbedrijven over willen nemen en voor de uitvoering van de werkzaamheden Breed-medewerkers gaan inhuren. Hierdoor kan Breed zich volledig richten op de bemiddeling en begeleiding van de medewerkers, en krijgen klanten een professionelere en meer gespecialiseerde dienstverlening.