Droogte in Nederland houdt aan

De droogte houdt aan in Nederland. De komende tijd neemt het neerslagtekort verder toe, is de verwachting van het KNMI.

Na een droog voorjaar is de start van de zomer van 2015 ook warm en met weinig neerslag. Voor de komende twee weken is de verwachting van het KNMI dat het neerslagtekort verder oploopt. Het tekort passeert dan de grens van de 5% droogste jaren (zie figuur).

Verschillende waterschappen, met name in het zuiden van het land, hebben de afgelopen weken onttrekkingsverboden ingesteld om het grond- en oppervlaktewaterpeil niet verder te laten dalen. Waterschap Aa en Maas neemt nu aanvullende maatregelen, zoals extra maaien voor betere doorstroming en het extra hoog zetten van stuwen waar dat kan.

Buffer
Vanaf vrijdag 3 juli zet het waterschap zandwinplas Hoogdonk in de gemeente Deurne in als buffer om tijdelijk water op te slaan. Het waterpeil op de zandwinplas wordt 20 cm verhoogd, waardoor er 100.000 m3 water opgespaard wordt.

Met de maatregel kan het waterschap het water van de Oude Aa langer op peil houden. Daarmee hoopt Aa en Maas de negatieve gevolgen van droogte voor de waterkwaliteit, natuur en landbouw in de regio zoveel mogelijk te beperken.

Blauwalg
Met de hittegolf in het vooruitzicht verwachten waterschappen ook een toename van het aantal gevallen blauwalg en botulisme. Door lage waterpeilen en hoge temperaturen warmt het water snel op en neemt de concentratie van opgeloste stoffen en bacteriën toe.

Neerslagtekort in Nederland over 2015. (KNMI)