Droogte leidt tot eerste onttrekkingsverbod

Waterschap De Dommel heeft met ingang van woensdag 11 mei een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit enkele beken en sloten.

Het verbod geldt voor onbepaalde tijd: voor de Reusel ten zuiden van het Wilhelminakanaal, de Nete en de waterpartijen in Park Meerland in Eindhoven. Onder het verbod vallen ook zijbeken en sloten die uitkomen in deze wateren.

Het waterschap heeft daarnaast een permanent onttrekkingsverbod ingesteld voor een deel van de Beekse Waterloop: op de plek waar deze beek wordt gevoed vanuit het Wilhelminakanaal.

Flora en fauna
Het waterschap kondigt dit verbod af om te voorkomen dat er te weinig water in de sloten en beken overblijft. Te weinig water kan ernstige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit, de grondwaterstand en de flora en fauna.

Ondanks dat er komende dagen wat neerslag wordt voorspelt, is de verwachting dat deze neerslag onvoldoende verbetering van de peilen en doorstroming in deze oppervlaktewateren oplevert.

Het watertekort is ontstaan door een neerslagtekort in de afgelopen periode. Een verdere verlaging van de waterstand en afname van de stroming wil het waterschap zoveel mogelijk beperken.