‘Duidelijke relatie tussen Deltaprogramma en groen’

Het Deltaprogramma stelt geen regels op voor zaken als groene daken of rioolheffing om wateroverlast tegen te gaan. Op lokaal niveau moet worden bepaald of subsidie of juiste hogere heffing zinvol is.

Dat zei Garmt Arbouw, die namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken is bij het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, tijdens een kennis- en netwerkbijeenkomst van Operatie Steenbreek in Amersfoort.

Volgens Arbouw is er een duidelijke relatie tussen het Deltaprogramma en vergroening van de omgeving. Doel van het programma is om in 2050 de gebouwde omgeving waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. Arbouw stelt dat daarom het betrekken van ontwerpers bij de inrichting enorm belangrijk is. „Een goed ontwerp om water en ruimte te verbinden is heel belangrijk.”

Stresstesten
Arbouw wees de aanwezigen op de stresstesten die vanaf 2016 door gemeenten worden uitgevoerd om de klimaatbestendigheid te testen. „Het zou interessant zijn om deze te koppelen met groen.”

Ook wees Arbouw erop dat GGD Nederland op 1 oktober de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie heeft ondertekend. Dit betekent dat ook lokale GGD’s kunnen worden betrokken bij de aanpak van zaken als hittestress.