Duits platform dak- en gevelgroen van start

In Duitsland is een platform in het leven geroepen dat moet zorgen voor meer samenwerking in de branche voor dak- en gevelgroen. De samenwerking moet leiden tot meer omzet.

In Duitsland bestaat zo’n 5 tot 10% van de nieuw aangelegde daken uit een dak met begroening. Jaarlijks komt dit neer op de aanleg van ongeveer 8 miljoen m² groen dak. Een cijfer dat al jaren stabiel is volgens de Duitse branchevereniging voor dak- en gevelgroen, Fachvereinigung Bauwerksbegrünung (FBB).

Door meer samenwerking tussen de verschillende partijen kunnen zij economischer werken en moet meer omzet mogelijk zijn, aldus de FBB.

Imago verbeteren
Een van de doelen van het platform is om het imago van dak- en gevelgroen verder te verbeteren. Hiertoe wordt een pr-campagne opgestart. Ook moet het platform een bundeling van kennis opleveren die via seminars en branchebijeenkomsten wordt gedeeld.

De belangrijkste groepen waarop het platform zich gaat richten zijn landelijke en lokale politici, landschapsarchitecten, brancheverenigingen, journalisten en opleidingsinstituten.

Bron: De Boomkwekerij