Duurzame koffer voor staatssecretaris Dijksma

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken ontving vorige week tijdens het NL Greenlabel-congres in Arnhem uit handen van Lodewijk Hoekstra een ’duurzame koffer’ met bouwstenen voor een Roadmap Duurzame Buitenruimte.

Dijksma bood aan zich bij gemeenten sterk te maken voor het toepassen van de opgestelde Roadmap, omdat het past in de Beleidsvisies Duurzaamheid, Natuur en Biodiversiteit van de overheid.

Tevens zegde Dijksma toe dat het ministerie waar nodig wetgeving snel zal aanpassen om duurzame ontwikkelingen op gemeenteniveau beter te faciliteren.

Centraal op het congres stond de vraag hoe in Nederland meer duurzame buitenruimtes kunnen worden gerealiseerd. TV-hovenier Hoekstra: „In de praktijk is er veel behoefte aan concrete handvatten om duurzaam te werken. Toepassing van duurzame materialen en producten zou vanzelfsprekend moeten zijn maar dat is het niet.”

Treeport
Treeport overhandigde Dijksma tijdens het congres een voorstel voor een Green Deal. De boomkwekers willen graag een Green Deal met de overheid sluiten over het gebruik van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen; ook wel huis-, tuin- en keukenmiddelen genoemd.

Het voorstel houdt in dat Treeport drie jaar de ruimte krijgt om te experimenteren met de groep middelen die tot voor kort onder de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) viel. Bier tegen slakken is een van de bekende voorbeelden van middelen op die lijst. Eerder werd in de Tweede kamer een motie aangenomen die vraagt om deze middelen weer mogelijk te maken.

Lodewijk Hoekstra overhandigt staatssecretaris Dijksma de Duurzame Koffer tijdens het NL Greenlabel-congres in Arnhem.