Duurzame verwerking bermgras door collectieve inzameling

Door collectief en voor een termijn van tien jaar de verwerking van maaisels aan te besteden, is duurzame verwerking van bermgras haalbaar. Dat blijkt uit een studie van Royal HaskoningDHV in opdracht van de provincie Utrecht.

Via het verwerkingsbestek wordt voldoende massa en tijd gecreëerd, waarin ondernemers de kans hebben investeringen terug te verdienen. Een kansrijke vorm van verwerking is het gebruik van maaisels als co-substraat in mestvergisters.

Uit een financiële analyse blijkt dat door collectieve aanbesteding van de verwerking van maaisels circa 464.000 euro per jaar kan worden bespaard voor de aanbestedende partijen door de maaisels te laten vergisten. In eerste instantie hebben zich tien geïnteresseerde partijen gemeld die hiermee overwegen te beginnen.

Lange termijn
Op de lange termijn kan de besparing oplopen door organische groei van de groep aanbesteders en andere vormen van duurzame verwerking. Een voorbeeld is de productie van vezels of suiker via raffinage van maaisels. Doordat de maaikosten een relatief groot aandeel van de kosten bedragen, moet de waarde van bermgras nog zeer sterk stijgen voordat een kostendekkende inzameling en beheer mogelijk is.

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt de samenwerking in verwerking te stimuleren. De eerste stap hierin is het bestendigen van de samenwerking via een convenant of samenwerkingsovereenkomst. De volgende stap is dan de start van een pilot om deze vorm van inzameling en verwerking van maaisels te beproeven, met als doel verder uit te breiden.

Zie voor meer informatie het rapport Rendabele Bermgras inzamelstructuur.