ECOstyle pleit voor overgangsregeling laagrisicostoffen

ECOstyle, de producent van onder andere Ultima, pleit voor een overgangsregeling voor zogenoemde laagrisicostoffen. Dat staat in een nieuwsbrief van ECOstyle.

Per november 2015 zullen herbiciden voor gebruik op verhardingen verboden worden. In 2017 zal een verbod ingaan voor het overige professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Uitzondering
Zoals het er nu uitziet, komt er een uitzondering voor middelen met een laag risico en specifieke gevallen waar niet-chemische bestrijding niet mogelijk is. De invulling van wat laagrisicomiddelen zijn wordt door de EU geregeld. Daardoor zullen deze middelen pas rond 2020 beschikbaar komen.

Overgangssituatie
Om te zorgen dat middelen als Ultima beschikbaar blijven totdat de EU klaar is met de beoordeling van alle laagrisico stoffen, pleit ECOstyle voor een overgangsregeling. Dit is in Frankrijk inmiddels het geval.

Op basis van de huidige criteria denkt ECOstyle dat Ultima als laagrisicomiddel zal worden beoordeeld. Het bedrijf heeft recent alle betrokken instanties van informatie voorzien, waaruit blijkt dat op basis van bestaande criteria geen reden is om Ultima als niet-laagrisicostof aan te merken.