ELCA vraagt om aandacht voor groene steden

ELCA vraagt deelnemers aan de klimaatconferentie in Parijs om aandacht voor de sleutelrol die steden in klimaatverbetering vervullen. De Europese branchevereniging voor groenvoorzieners hoopt dat de groene infrastructuur zo een plaats krijgt in gemaakte afspraken.

In aanloop naar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs heeft ELCA een brief gestuurd aan het secretariaat van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

In deze brief vraagt de koepelorganisatie aan UNFCCC als deelnemer aan de conferentie om aandacht voor de sleutelrol die steden en overheden vervullen in klimaatverbetering.

ELCA vraagt namens haar achterban en partnerorganisaties over de hele wereld met nadruk om de groene infrastructuren een plaats te geven in de verdragen en afspraken. Daarnaast roept ELCA de UN-participanten op om de petitie ‘Gardens voor Climate’ te tekenen. Deze is inmiddels door 8.750 personen getekend.