Eerder vast contract voor flexwerker

Flexwerkers moeten per 2015 niet na drie jaar, maar na twee jaar in aanmerking komen voor een vast contract. Zij hebben na twee jaar werken net als andere werknemers recht op een transitievergoeding.

Minister Asscher schrijft dit in zijn wetsvoorstel dat hij voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. De rechtspositie van flexwerkers wordt in het wetsvoorstel versterkt. Werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen al na twee jaar aanspraak maken op een vaste aanstelling in plaats van pas na drie jaar.

Volgens Asscher zijn er te grote verschillen ontstaan tussen flexwerkers en werknemers met een vast contract. Hij wil flexwerkers meer zekerheid bieden.

Transitievergoeding
Het ontslagrecht wordt ‘eerlijker en eenvoudiger’. Alle werknemers, ook flexwerkers, krijgen na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een vergoeding die kan worden gebruikt voor omscholing naar ander werk. Deze vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband, en bedraagt maximaal 75.000 euro.

WW
Asscher wil de wettelijke maximale duur van de WW tussen 2016 en 2019 in stapjes verlagen van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in cao’s afspreken de ww-uitkering te verlengen.