Eerste Kamer akkoord met Wet Werk en Zekerheid

  De Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dinsdag door de Eerste Kamer aangenomen.

  Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten. Zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk.

  Dit is de kern van de nieuwe wet van minister Asscher. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden. Ook wordt de ontslagbescherming van payrollwerknemers verbeterd.

  Ontslag

  Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

  Transitievergoeding

  Alle werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op transitievergoeding, als zij ten minste twee jaar in dienst zijn geweest. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.

  Ontslagvergoeding

  Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal €75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan €75.000 per jaar.

  Bron: Tuin en Landschap