Eerste Kamer stemt in met afschaffing VAR

  De Eerste Kamer heeft 2 februari de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Hiermee vervalt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR).

  De VAR vervalt per 1 mei. De nieuwe wet gaat vanaf die datum in, met een overgangstermijn van een jaar.
  Ter vervanging van de VAR komen er modelovereenkomsten. Er zijn algemene overeenkomsten en overeenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Deze overeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die volgens de voorwaarden van de algemene overeenkomst werkt. Het soort werk of branche is dan niet van belang.

  Belastingdienst
  Sectoren, branches, ondernemers en zzp’ers hebben deze overeenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. Ze zijn bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep.
  Als een opdrachtgever volgens een van deze contracten een zzp’er inhuurt, weet hij zeker dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Aparte goedkeuring van de Belastingdienst is niet nodig. De overeenkomst is vijf jaar geldig.