Eerste Kamer stemt in met Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag met een hoofdelijke stemming ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet van minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen. 53 leden steunden het wetsvoorstel, 19 leden stemden tegen.

De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Om dit nieuwe stelsel goed te laten werken is deze Invoeringswet nodig.

De stemming was eerder op verzoek van de Eerste Kamer een week uitgesteld naar aanleiding van een brief van de minister over gedane toezeggingen.

400 omgevingsplannen

De regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving worden straks gebundeld in één omgevingsplan. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden teruggebracht tot circa 400 omgevingsplannen.

Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken.

Provincies en waterschappen werken met de regels in de Omgevings- en Waterschapsverordening. Daarnaast stelt elke provincie, gemeente en het Rijk een omgevingsvisie op met de lange termijnambities voor de leefomgeving.

Omgevingsloket

In het Omgevingsloket komt de regelgeving samen en kan iedereen straks zien welke regels er gelden in een gebied. Je kunt er vergunningen aanvragen en de vergunningsprocedure wordt verkort, het uitgangspunt wordt 8 weken in plaats van 26 weken. Het blijft daarnaast ook mogelijk om een vergunning schriftelijk aan te vragen.

Invoering

Wanneer de nieuwe wet zal worden ingevoerd, is nog niet zeker. Over een aantal aanvullingen, onder andere de Aanvullingswet natuur en Aanvullingswet bodem, moet nog worden gestemd.

Rond de zomer wordt samen met VNG, UvW, IPO, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer besloten of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. Eén van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden.

Bekijk hier de stand van zaken wat betreft behandeling van de wet in de Eerste Kamer.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties