Eerste Kamer stemt in met Wet Aanpak Schijnconstructies

In de Eerste Kamer hebben alle partijen ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet moet uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegengaan.

De meeste onderdelen van de wet gaan per 1 juli 2015 in, enkele onderdelen per 1 januari 2016. Dit laatste geldt voor het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook.

Deze laatste maatregelen worden genomen zodat het beter te controleren is dat het minimumloon daadwerkelijk wordt uitbetaald, maar vragen wat extra voorbereidingen van werkgevers.

Ketenaansprakelijkheid
Vanaf 1 juli komt er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers om het cao-loon te betalen. De Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde bedrijven bekendmaken.

Werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie zullen informatie uitwisselen als zij vermoeden dat er geen cao-loon wordt uitbetaald.