Eerste mbo-diploma’s IBOR uitgereikt

In de gemeente Haarlem werken sinds deze week 39 medewerkers reiniging en groenvoorziening van Spaarnelanden met een diploma op zak. Het zijn de eerste deelnemers in Nederland die hun mbo-diploma Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) hebben behaald.

Wethouder Lukas Mulder, die gaat over het onderhoud en beheer in de gemeente Haarlem, reikte het eerste diploma uit tijdens een feestelijke diploma-uitreiking. De beroepsopleiding IBOR is speciaal ontwikkeld voor buitendienstmedewerkers die de openbare ruimte schoon, groen en netjes houden.

Trots
Spaarnelanden, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Haarlem, is trots op zijn gediplomeerde medewerkers. „Gemeenten en inwoners worden steeds veeleisender als het gaat om de kwaliteit van de openbare ruimte,” zegt Martin van Duijn, directeur a.i. bij Spaarnelanden. „Door onderhoudsmedewerkers van verschillende disciplines een beroepsopleiding te laten volgen, zijn ze breder en flexibeler inzetbaar en kijken ze nog kritischer naar de kwaliteit van hun werk. Daarnaast is een diploma een erkenning van hun vakmanschap.”

Eigen inzicht
De eenjarige opleiding IBOR is ontwikkeld door SPA Groep en is op mbo-1 niveau. Deelnemers leren naar eigen inzicht volgens vastgestelde kwaliteitsnormering hun werkzaamheden uit te voeren.
Het doel is dat medewerkers hun werkzaamheden verrichten op plekken in de stad waar dat daadwerkelijk nodig is in plaats van volgens een vastgestelde route en frequentie.
In de opleiding staan vakken als veiligheid, gezondheid & ergonomie, algemene ontwikkeling, Nederlands, rekenen en communicatie in de wijk centraal.

Medewerkers van Spaarnelanden tonen trots hun mbo-diploma Integraal Beheer Openbare Ruimte.