Eerste wilgenfilter van Nederland aangelegd

Op het Biesbosch Museum Eiland is een nieuw type waterzuiveringssysteem aangelegd. Het systeem werkt met wilgen.

De wilgenzuivering is nieuw voor Nederland, maar wordt al langer in Scandinavië gebruikt, meldt Probos. De stichting heeft het type naar Nederland gehaald samen met adviesbureau Bioniers en Global Wetlands.

Wilgen verdampen veel water en nemen uit water snel meststoffen op. Door de verdamping hoeft er minder afvalwater te worden geloosd. Het lozingswater is bovendien schoner dan normaal afvalwater, aldus Probos.

Biomassakachel
Het wilgenfilter op het Biesbosch Museum Eiland is 100 m2 groot. Het reinigt al het afvalwater uit het museum en het bijbehorende restaurant. Elke twee jaar zullen de takken worden geoogst, voor gebruik in de biomassakachel van het museum.

Volgens Probos worden in Nederland en andere delen van Europa steeds meer wilgenplantages aangelegd voor de biomassa. Door de wilgen te combineren met waterzuivering, kunnen ze continu voedselrijk water krijgen en daardoor meer biomassa produceren, dan zonder waterzuivering.

Bron: De Boomkwekerij

Het wilgenfilter op het Biesbosch Museum Eiland is 100 m2 groot.