Eerste winterregeling hoveniers uitgevoerd

Dinsdag vond op de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg de eerste actie plaats in het kader van de winterregeling voor hoveniers en groenvoorzieners. Sjerp Bouma van Outlook Groenprojecten verlengde het arbeidscontract van zijn BBL-leerling. Daarmee maakt Bouma aanspraak op de wintervergoeding.

De wintervergoeding van €2.000 stelt ondernemers in staat om jongeren gedurende het hele jaar een leer-werkplek te bieden. Ook maakt deze maatregel het mogelijk om BBL-contracten die per 1 januari aflopen, te verlengen. De vergoeding komt bovenop de Floriumsubsidie.

Bouma maakt dankbaar gebruik van deze regeling: „Het is voor mij als werkgever een welkome tegemoetkoming in de kosten. Daarnaast is het fijn dat leerling Jeroen Sleurink zijn baan en leer-werkplek behoudt. Zonder deze vergoeding zou ik hem tot maart uit dienst moeten laten gaan. Het liefst houden we iedereen aan het werk, maar in deze tijd moet je voorzichtig zijn en risico’s afdekken.”

Baanbehoud
Sleurink is tevreden met zijn contractverlenging. Hij is derdejaars leerling van de BBL-opleiding op niveau 4. „Mijn contract zou op 31 december aflopen. Het is nu verlengd met een jaar, waardoor ik gewoon door kan werken en mijn opleiding kan afmaken. Daar ben ik erg blij mee, want voor enkele maanden ander werk vinden is bijna niet mogelijk. Dan zou ik dus tot maart thuis zitten. Het bevalt me bovendien heel goed bij Outlook Groenprojecten.”

Scholing
Naast de wintervergoeding treft de sector deze maanden nog twee andere maatregelen: toekomstgerichte bijscholing voor vakkrachten en aanvullende scholing voor BBL-leerlingen. Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van het sectorplan. Bouma is van plan zijn leerling ook nog aan te melden voor het achtdaagse winterprogramma rondom de Levende Tuin. „De winterperiode kunnen we goed benutten voor het bijspijkeren van kennis en vaardigheden.”

Deze winter investeren
Met deze maatregelen wil de sector nog deze winter extra investeren in de kwaliteit van de medewerkers en BBL-leerlingen. Vakbondsbestuurder Monique Daamen van FNV Bondgenoten is trots op de voortvarendheid waarmee de sociale partners gezamenlijk tot actie zijn overgegaan: „De sector heeft baat bij deze maatregelen. Het sectorplan is inmiddels ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In afwachting van de reactie zijn we begonnen met het voorbereiden van activiteiten omdat het van groot belang is om in deze wintermaanden mensen in de sector aan het werk te krijgen en te houden. Vooral op het gebied van scholing is een stimulans nodig. De laatste jaren is daar helaas te veel op bezuinigd.”

Sjerp Bouma van Outlook Groenprojecten, leerling Jeroen Sleurink en Monique Daamen van FNV Bondgenoten bijeen voor de verlenging van het arbeidscontract van Jeroen op de VHG-stand in Hardenberg.