Aparte openstelling SDE nodig voor grote warmteprojecten

  „Een aparte openstelling van de SDE-subsidie voor grootschalige warmteprojecten in 2022 is een mogelijkheid om de warmtetransitie en geothermie te versnellen.” Dit heeft Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland, voorgesteld in een gesprek met de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. Geothermie komt niet tot nauwelijks in aanmerking voor SDE++ subsidie, het belangrijkste instrument om duurzame energie te stimuleren. „Wat kan en niet kan is een kwestie van politieke wil”, vindt Bolscher. „Er zijn geen wettelijke beperkingen om tot creatieve oplossingen te kunnen komen.”

  De aangekondigde komst van schotten in de regeling in 2023 speciaal voor warmteprojecten, is een verbetering, maar dit kan en moet sneller: al in 2022. Naast een hoger SDE++ budget en sneller beschikbaar – specifiek voor warmteprojecten – is ook de realisatietermijn in de regeling belangrijk. Door de zeer lange doorlooptijden van de vele vergunningen is een termijn van zes jaar echt noodzakelijk voor geothermie. Dit zijn ook de aandachtspunten die Geothermie Nederland meegeeft aan de Tweede Kamer voor de Begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Vergunningen moeten sneller
  Het proces van vergunningverlening kan en moet sneller. Dit kan door een deel van de vele processen parallel te laten lopen. Ook is er bij alle partijen behoefte aan heldere kaders vanuit de overheid, zodat goede projecten zoals in Nieuwegein niet hoeven te sneuvelen op onduidelijkheid. De Mijnbouwwet en Warmtewet moeten nog door de Kamer. En snel. Om ervoor te zorgen dat aardwarmte de vlucht kan nemen naar een solide bijdrage aan de energietransitie is snelheid van groot belang.

  Hoopvol gesprek
  Het gesprek met de vaste kamercommissie gaf volop ruimte om duidelijk te maken waarom geothermie onmisbaar is in de warmtetransitie en welke acties de sector onderneemt. De Kamerleden hadden zelf ook diverse vragen, op het gebied van veiligheid, ervaringen in andere landen en technologische ontwikkelingen. Bij alle Kamerleden was enthousiasme te proeven en zij onderschreven het belang van geothermie in de warmtetransitie, aldus Bolscher. Het hele gesprek van 7 oktober is hier terug te zien.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties