‘Er komt meer participatie in openbaar groen’

In de toekomst zullen kwekers, aannemers en bewoners meer betrokken zijn bij aanleg en onderhoud van gemeentelijk groen. Dat kwam naar voren in een Rond-de-Grote-Groen-Tafel-sessie over het onderwerp op GrootGroenPlus.

Tijdens de sessie discussieerden vier mensen over de toekomst van openbaar groen: Marjan Huijgens van Bergen op Zoom, Cees Barneveld van Kwekerij De Smallekamp, Gert-Jan Vos van Buro Buitenom en Ronald Kusters van Brouwers Groenaannemers.

Ze waren het allevier eigenlijk met elkaar eens dat er meer integrale samenwerking zal komen: door gemeentelijke bezuinigingen worden beheerders meer bij aanlegontwerp betrokken, door achteruitgaande sortimentskennis meer kwekers bij het ontwerp.

Burgers betrekken
Burgers worden ook meer betrokken bij het onderhoud, maar dat is niet vanwege bezuinigingen. „Burgers voelen zich zo meer verantwoordelijk voor het groen”, aldus Huijgens. „Burgers zien anderen ook bezig in het groen, dat trekt elkaar aan.”

Volgens Vos is het wel belangrijk dat burgers zo vroeg mogelijk bij een beplanting te betrekken. „Al bij het ontwerp. Dat wordt ook geadviseerd door gemeenten.”

Positieve invloed
Kweker Barneveld merkt nu al een positieve invloed van burgerparticipatie. „Inwoners vragen meer naar vruchtbomen in het openbaar groen, omdat ze plezier beleven aan de vruchten.” Zeker voor kinderen zijn vruchten leuk en leerzaam. „Bij scholen zouden meer bessen en bramen kunnen worden aangeplant”, aldus Kusters.

Omvorming van plantsoen naar gras wordt niet in toenemende mate verwacht. „Gras is in onderhoud wel goedkoper, maar een gemeente doet zich daarmee tekort. Met alleen maar gras gaat de kwaliteit van groen achteruit, en er is minder sociale cohesie.”

(Bron: De Boomkwekerij)