Erkenningsregeling Beroepservaringperiode van kracht

Per 1 september 2013 is de Erkenningsregeling Beroepservaringperiode in werking getreden. In de regeling worden procedure en voorwaarden omschreven voor de erkenning van beroepservaringmodules of een geïntegreerd beroepservaringprogramma.

Het is voor toekomstige kandidaten die vanaf 2015 de beroepservaringperiode gaan doorlopen van belang dat ze een beroepservaringprogramma of –module kunnen volgen waarmee daadwerkelijk aan de eindtermen kan worden voldaan. De kwaliteit van het aanbod moet daarom gewaarborgd zijn.

Het erkende aanbod is voor kandidaten straks te herkennen aan het logo van Bureau Architectenregister.

De Erkenningsregeling Beroepservaringperiode is in juli gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling sluit aan op de eerder gepubliceerde Regeling Beroepservaringperiode.