Kweek op eigen wortel nodig voor resistente essen

Stekken is noodzakelijk bij het kweken van essen die tolerant zijn voor essentaksterfte. Die boodschap gaven onderzoekers op een internationale bijeenkomst van Fraxback.

Fraxback is het internationale samenwerkingsverband van onderzoekers op het gebied van Fraxinus dieback, oftewel essentaksterfte, veroorzaakt door Chalara. Onlangs was er een halfjaarlijkse bijeenkomst in Kroatië. Er waren bijna vijftig presentaties over onderzoek in diverse landen naar de ziekte en de tolerantie daarvoor.

Uit onderzoek in Ierland en Griekenland bleek dat Fraxinus excelsior en F. angustifolia te stekken valt, met 40-45% slaging of meer. Als deze essen tolerant zijn voor Chalara, zijn ze vervolgens ziektevrij op te kweken tot laanbomen.

Instabiel
Namens Nederland namen onderzoekers Jitze Kopinga en Sven de Vries deel aan de bijeenkomst. Kopinga ziet gestekte essen als een uitdaging voor Nederlandse kwekers. „Je kunt wel tolerante essen enten op een onderstam, maar als die onderstam gevoelig is voor Chalara, kan de hele boom alsnog voortijdig doodgaan of instabiel worden door wortelrot.”

Als de aantasting in een ziektegevoelige onderstam primair is veroorzaakt door Chalara, kan de onderstam vervolgens secundair gemakkelijk worden aangetast door allerlei andere schimmels. Zo treedt bij essen in bossen vaak houtrot op aan de wortelhals, pas nadat ze zijn aangetast door Chalara. „Maar dit geldt onverkort ook voor essen die als laanboom worden gebruikt”, aldus Kopinga.

Bron: De Boomkwekerij