European Chainsaw Certificate in Nederland

Op donderdag 10 juli wordt het European Chainsaw Certificate (ECC) in Nederland gepresenteerd. Vanaf juli wordt de National Agency in Nederland operationeel. Hierna kan ook in Nederland het ECC worden behaald.

Opleiders en brancheorganisaties kwamen tot de conclusie dat er internationaal een enorm verschil in opleiding en certificering is op het gebied van motorzaaggebruik. Door gebruik te maken van één Europese standaard wordt een uniform toetsingsniveau toegepast.

Opdrachtgevers, werkgevers en opleidingen weten straks aan welke minimumcriteria een gecertificeerd persoon getoetst is. Aangezien het certificaat binnen heel Europa gebruikt gaat worden, is de standaard internationaal toepasbaar. Over de grens werken en je bekwaamheid aantonen wordt straks veel eenvoudiger.

Hogere kwaliteit
Het nieuwe certificaat vraagt een hogere kwaliteit van de opleiders en certificaathouders. Door uitgebreid de kennis te testen wordt de gebruiker verplicht om de werking, de bouw, het onderhoud en de veiligheid bij het werken met een motorzaag te bestuderen. Deze kennis wordt getoetst in een theorietoets, maar daarnaast worden er ook praktijkexamens afgenomen.

Omdat niet iedereen de motorzaag voor dezelfde werkzaamheden gebruikt, zijn er verschillende niveaus, ECC 1, 2, 3 en 4.

In juli zijn de eerste Nederlandse pilotexamens, waarna het ECC-examen na deze zomer toegankelijk wordt voor iedere motorzaaggebruiker in Nederland.