Europees rapport voor nieuwe agenda groene steden

De Europese Commissie heeft het eindrapport gepubliceerd van het onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’. Het nieuwe programma wil de komende vijf jaar innovaties en toegepast wetenschappelijk onderzoek stimuleren in groene oplossingen in de stad.

VHG-directeur Egbert Roozen, die op verzoek van de Europese Commissie als expert aan het programma heeft meegewerkt, ziet grote mogelijkheden voor de groene sector in dit nieuwe programma. Onder andere het VHG-concept De Levende Tuin en de activiteiten van De Groene Stad staan als goede voorbeelden in het eindrapport vermeld.

Klimaatverandering
Op dit moment woont 73% van alle Europeanen in steden. In 2050 zal dit percentage ruim 82% zijn, wat betekent dat er nog ruim 36 miljoen nieuwe stedelingen bij zullen komen in de komende decennia. Behalve dat de bevolkingsdichtheid toeneemt, staat de leefbaarheid in de stad onder druk als gevolg van de klimaatverandering. Korte en hevige regenbuien leveren steeds meer overlast op in de steden. Als gevolg van het hitte-eilandeffect worden de steden in de zomer onaangenaam warm en treedt hittestress op.

Egbert Roozen: „Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen staan we voor de grote uitdaging om de stad van de toekomst leefbaar en gezond te houden. De kernvraag in dit nieuwe programma is hoe we oplossingen die uitgaan van de principes van de natuur hiervoor kunnen gebruiken. Het gaat in dit programma niet alleen om oplossingen in milieu en leefomgeving, maar ook om groene innovaties die bijdragen aan sociale en economische doelstellingen.”

Nieuwe samenwerkingsvormen
Roozen denkt dat er nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen tussen sectoren kunnen ontstaan als resultaat. „Dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling van dit nieuwe programma. Het bedrijfsleven speelt hierin, naast overheid en kennisinstellingen, een enorm belangrijke rol. De opgedane kennis en ervaring lenen zich voor toepassingen elders in de wereld en dragen bij aan de positie van Europa als marktleider in natuurlijke groene oplossingen.”

Het programma Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities richt zich op vier kerndoelen. Het gaat om duurzame stedelijke ontwikkeling, herstel van beschadigde ecosystemen, ontwikkelen van oplossingen in het kader van klimaatverandering en klimaatbestendigheid en het verbeteren van risicomanagement bij extreme weersomstandigheden.

Innovatieve showcases
Roozen: „De Europese Commissie wil innovatieve showcases op deze gebieden ondersteunen met subsidie en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Interessant zijn daarbij groene oplossingen om het welzijn van de bewoners in de stad te verbeteren, groene stedelijke herontwikkeling, groen en wateropvang, groen als grondstof en groen als economisch model in bijvoorbeeld verzekering en investering.”

De Europese Commissie stelt in oktober de mogelijkheid open om projecten in te dienen. De komende maanden zal het programma nog verder binnen en buiten de Europese Commissie gecommuniceerd worden.

Download hier het eindrapport ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’.