Europese Commissie wil nieuwe toelating glyfosaat

De Europese Commissie wil onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat voor nog eens 15 jaar toelaten. Dat staat in het voorstel dat de Commissie deze week aan het Europees Parlement heeft gestuurd.

De huidige Europese toelating voor glyfosaat loopt eind juni af. Op 7 en 8 maart wordt een nieuwe toelating voor glyfosaat besproken. Eerder verlengde de Europese Commissie de huidige toelating, om een studie van de EFSA naar glyfosaat mee te kunnen nemen in de herbeoordeling.

In de studie, die in november 2015 werd gepubliceerd, stelt Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat zorgt voor verhoogd risico op kanker bij mensen. De conclusies staan haaks op een eerdere studie van het internationale kankeronderzoekscentrum IARC dat glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ classificeerde.

Schande
Het Belgische Groen Europarlementslid Bart Staes noemt het voorstel ‘een regelrechte schande’. „Met dit ontwerpbesluit negeert de Commissie gewoon het aspect volksgezondheid, en geeft ze voorrang aan de industriële lobby die trouwens heel agressief op dit dossier werkt.”

Staes wil dat glyfosaat wordt verboden op de Europese markt zolang producenten niet publiekelijk kunnen aantonen dat er geen schadelijke effecten zijn.

Bezwaar
De Partij voor de Dieren bereidt een officieel bezwaar voor tegen het ontwerpbesluit. Het bezwaar wordt ingediend via de Milieucommissie van het Europees Parlement.

De PvdD vindt een nieuwe toelating voor 15 jaar onverantwoord. „Glyfosaat is een van de meest gebruikte herbiciden in Europa en er zijn veel aanwijzingen dat dit gif gevaarlijk is voor mensen en dieren. Daarnaast heeft het middel schadelijke milieu-effecten, zoals vervuiling van grond- en oppervlaktewateren.”

Gebruiksverbod
De Nederlandse regering is bezig met een gebruiksverbod voor chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen voor professionele gebruikers. Eerder deze maand sneuvelde een gebruiksverbod voor particulieren.

Bekijk een uitzending van Zembla van woensdag 24 februari over glyfosaat hier terug.