Europese impuls voor Groene Infrastructuur

‘Groene Infrastructuur’ is het thema van een internationaal congres dat op 25 en 26 februari wordt gehouden in Milaan. De bijeenkomst vindt plaats in de aanloop naar de Expo 2015 in Milaan. Egbert Roozen is een van de sprekers.

Nederland behoort tot de zes Europese landen waar het initiatief van De Groene Stad actief is opgepakt. De andere vijf zijn Italië, Duitsland, Hongarije, Frankrijk en Groot-Brittannië. De Europese Commissie in Brussel heeft zich voluit achter het Groene Stad-concept geschaard.

Gemeenschapsgevoel
De Europese Commissie verwoordt haar standpunt over de noodzaak van vergroening van de Europese steden aldus: „Door groene infrastructuur te verwezenlijken in stedelijke gebieden versterkt men het gemeenschapsgevoel en bestrijdt men uitsluiting en sociaal isolement. Deze benadering komt zowel individuele burgers ten goede als de samenleving als geheel, in haar fysieke, psychische en sociaaleconomische ontwikkeling.”

Strategie
Doel van de bijeenkomst in Milaan is het verder ontwikkelen van een strategie voor groenere steden in Europa. Een van de voorbeeldprogramma’s is het Klimaat Energie Plan van Parijs, dat ernaar streeft de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 75% vóór 2050.