Europese onderscheiding voor Bee Deals

Twee Europese organisaties hebben het project Bee Deals bekroond met de European Bee Award 2015. Bee Deals is geselecteerd uit 23 inzendingen.

De European Landowner Organisation (ELO) en organisatie voor European Agricultural Machinery (CEMA) noemen de Bee Deals een innovatieve benadering met relevante partijen om de voedselketen bijvriendelijker te maken. Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) is initiatiefnemer van de Bee Deals.

Bee Deals
Bee Deals is gericht op het realiseren van een betere leefomgeving voor bijen en andere bestuivers. In het project dagen diverse partijen, waaronder waterschappen, provincies en bedrijven, terreinbeheerders uit om afspraken te maken over bijvriendelijke maatregelen.

CLM en Food4Bees begeleiden de uitvoering van de maatregelen door partners, werving van telers en de communicatie onderling en extern. Deze praktische aanpak is nu dus Europees onderscheiden.

Toolbox
CLM ontwierp de Toolbox Goede Bijen Praktijk met daarop tal van bijvriendelijke maatregelen zoals aangepast maaibeheer, inzaai bloemenranden, bloeiende windkeringen en vaste beplanting, suggesties nestelgelegenheid en wijs gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

De Bee Award bestaat sinds 2014 als prijs voor projecten die werken aan innovatieve, effectieve en opschaalbare oplossingen voor de achteruitgang in populaties (wilde) bijen. De prijs gaat gepaard met een geldbedrag van €5.000.

De prijs zal worden uitgereikt in Brussel op woensdag 9 december tijdens de 2015 European Bee Award Ceremony.