Excursie Stadspark Groningen

Tijdens de Nationale Groendag op 10 september vond een excursie plaats in het Stadspark Groningen. Dit park van Leonard Springer werd begin 20e eeuw aangelegd, maar is nog volop in ontwikkeling.

Het park is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Bij de ingang van het park, aan de Paterswoldseweg, ligt een Arboretum. Door de aanleg van de Westelijke ringweg is dit deel los komen te liggen van het hoofddeel van het park.

In 2008 is begonnen met de restauratie van het oorspronkelijke Springerpark en het oude deel rond de Concourslaan in de Engelse parkstijl. De beuken langs de Concourslaan waren in zeer slechte conditie en zijn in 2011 vervangen door lindebomen.