‘Explosieve toename van huidkanker’

Huidkanker neemt explosief toe in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van KWF Kankerbestrijding. Vooral mensen die veel buiten werken, lopen een verhoogd risico.

Vergeleken met de jaren ervoor waren er vorig jaar bijna drieduizend gevallen extra en komt het aantal nieuwe patiënten uit boven de 50.000. KWF Kankerbestrijding verwacht dat wanneer de opgaande lijn zich voortzet, in 2020 er jaarlijks 75.000 patiënten met huidkanker medische behandeling nodig hebben.

Beroepsziekte
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) schaart huidkanker onder de beroepskankers. Door overmatige blootstelling aan ultraviolette straling van zonlicht lopen buitenwerkers vier tot vijfmaal meer risico op huidkanker dan mensen die binnen werken.

Onvoldoende bescherming van de huid tegen de zon blijft volgens KWF de voornaamste oorzaak van de toename van 47.500 patiënten in 2012 naar 50.339 in 2014. Stigas geeft tips voor bescherming voor mensen die veel buiten werken.