Extra impuls voor groen erfgoed Gelderland

Het groene erfgoed van Gelderland krijgt een extra impuls door financiële middelen uit de Robuuste Investeringsimpuls. Dankzij deze middelen hebben Gedeputeerde Staten 38 subsidies verleend waarmee beeldbepalende monumenten en landgoederen in Gelderland in ere hersteld kunnen worden.

Voor deze extra subsidies was 11,9 miljoen euro beschikbaar. Dit is verdeeld over projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit in de uitvoering, herbestemming van erfgoed, en landschap en archeologie.

De meeste subsidie, ruim 5,2 miljoen euro, gaat naar projecten waarbij restauratie leidt tot herbestemming van het erfgoed. Ruim 5,1 miljoen euro gaat naar projecten op het gebied van landschap en archeologie.

Minder overheidsgeld
Provinciale Staten hebben een beleid vastgesteld dat kiest voor meer cultuur en erfgoed met minder overheidsgeld. Partnerschap, cultureel ondernemerschap en innovatie zijn daarbij uitgangspunt.

Dat betekent onder andere dat niet langer individuele initiatieven met subsidie worden ondersteund, maar dat subsidie ten goede komt aan meerjarenprogramma’s.

Deze subsidie is onderdeel van de Robuuste Investeringsimpuls. Dit is een extra investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland.