Felua detacheert medewerkers bij gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn heeft een overeenkomst gesloten met Felua-groep voor een groepsdetachering van 28 medewerkers van de sociale werkvoorziening. Zij krijgen een baan bij de eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente.

Felua-groep heeft met deze overeenkomst alle Apeldoornse groenmedewerkers aan een reguliere baan geholpen bij externe werkgevers. Gemeente Apeldoorn vindt het als werkgever van groot belang dat ook mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in het arbeidsproces.

Bij de gemeentelijke eenheid Beheer & Onderhoud zijn, naast de circa 190 vaste medewerkers, bijna 150 mensen vanuit de sociale werkvoorziening aan de slag. „Het sociale aspect speelt een grote rol voor de gemeente en bij de eenheid Beheer en Onderhoud in het bijzonder”, vertelt wethouder Detlev Cziesso.

„Hiermee willen we als werkgever laten zien dat ook mensen met een beperking als werknemer volwaardig meedoen in een organisatie.” Alle medewerkers kregen uit handen van de wethouder het werktenue van de gemeente Apeldoorn.

Quotum
„De detachering naar de gemeente betekent veel voor de betrokken medewerkers”, vertelt Gerrie van Sunder, directeur van Felua-groep. „Werkkleding van de gemeente dragen betekent dat je er echt bij hoort en dat je voor vol wordt aangezien. In deze vorm van een groepsdetachering met begeleiding vanuit Felua-groep is het ook voor deze medewerkers mogelijk om een stap te zetten in hun loopbaan.”

Naast de gemeente maken ook andere bedrijven in de regio gebruik van de constructie van een groepsdetachering. Deze detacheringen tellen volgend jaar ook mee voor ondernemers bij de invoering van het quotum in de nieuwe Participatiewet.