‘Financier openbaar groen ook uit andere bronnen’

Een deel van het probleem dat nu door veel gemeenten wordt bezuinigd op de aanleg en onderhoud van groen, is de wijze van financiering. Dat zegt iVerde.

Volgens VHG-directeur Egbert Roozen wordt groen gezien als decoratie en binnen het gemeentelijke budget als een onderdeel van de verzorging van de openbare ruimte.

Een oplossing voor de bezuinigingen zou volgens Roozen deels kunnen komen door financiering te zoeken vanuit andere invalshoeken.

„Groen heeft een positief effect op schoolresultaten van kinderen, de gezondheid en het ondernemingsklimaat. Financiering kan mogelijk ook worden gevonden bij die partijen die meeprofiteren van groen.”