Forse toename aantal dagen met extreme neerslag

Het aantal dagen per jaar met meer dan 50 mm neerslag is de afgelopen vijftig jaar in Nederland met 40% toegenomen. Dat schrijft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu in antwoord op Kamervragen over de extreme neerslag op maandag 28 juli.

De schade aan particuliere woningen door de extreme neerslag op 28 juli is becijferd op €10 miljoen, meer dan in eerdere wateroverlastsituaties het geval was. De schade voor bedrijven en overheden is nog niet bekend.

Volgens minister Schultz wordt op Prinsjesdag de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd, waarin Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken maken over maatregelen om wateroverlast tegen te gaan.

Onderdeel hiervan is een Watertoets. Deze houdt in dat bij investeringen in onderhouds- en beheeractiviteiten in de ruimtelijke inrichting, rekening wordt gehouden met klimaatverandering.

Volgens de minister loopt de te vermijden schade als gevolg van wateroverlast in de miljarden euro’s tot 2050, en gaat dit bedrag de kosten van ingrepen zeker te boven.