Forse toename allochtonen in groen onderwijs

De aandacht voor diversiteit in het groene onderwijs is de laatste jaren sterk toegenomen. Met name de forse toename van niet-westerse allochtonen is opmerkelijk. Dit blijkt uit de derde monitor van Kies Kleur in Groen door IVA Onderwijs.

Groene scholen ervaren meerwaarde van diversiteit op hun onderwijsinstellingen. Diversiteit wordt hierbij opgevat als verschil in sociale achtergrond en herkomst, religie en levensbeschouwing, seksuele en sociale voorkeur en politieke voorkeur.

Diversiteitbeleid wordt breed gestimuleerd in het groene onderwijs en is ingebed in het onderwijsproces. Er zijn duurzame verbindingen gelegd met diverse doelgroepen in de samenleving. De resultaten worden voor een belangrijk deel toegeschreven aan het landelijke actieplan Kies Kleur in Groen.

IVA Onderwijs bekijkt jaarlijks of de doelstellingen van het Actieplan Kies Kleur in Groen worden gehaald. Het einddoel dat de onderwijsinstellingen in 2010 met elkaar afspraken, is nu al bereikt. De instroomdoelstelling wordt zelfs flink overtroffen: de absolute instroom van niet-westerse allochtonen is in het vmbo gestegen met 20%, in het mbo met 40%, in het hbo met 67% en op de Universiteit met 40%.