Forse toename vergiftigingen door eten uit de natuur

Het aantal vergiftigingen door wilde planten, paddenstoelen en dieren is in 2014 met maar liefst 19% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Vorig jaar is het centrum 2.270 keer geraadpleegd over blootstellingen aan giftige stoffen uit de natuur. Door het eten van giftige paddenstoelen en planten zijn zeven mensen in het ziekenhuis beland.

Vooral het aantal meldingen over planten nam toe. In 2013 was er nog sprake van 1.624 gevallen en in 2014 is dat aantal met ruim 300 gevallen gestegen naar 1.951. Vergeleken met het gemiddeld aantal meldingen in de afgelopen 10 jaren ligt dit aantal in 2014 bijna 35% hoger.

Eten uit de natuur
Een mogelijke reden voor de stijging ziet het NIVC in het feit dat 2014 een goed jaar was voor verschillende bessen die groeien aan planten. Een andere mogelijke oorzaak is dat ‘eten uit de natuur’ in is.

Door de toegenomen populariteit van eetbaar groen bestaat het risico dat mensen een giftige plant aanzien voor eetbaar. Het Voedingscentrum raadt mensen af om zelf het bos in te trekken om planten en paddestoelen te plukken.

Bekijk hier een reportage van actualiteitenprogramma Brandpunt over dit onderwerp.