‘Franse studie bevestigt LCA-onderzoek’

Een Franse Levenscyclusanalyse (LCA) om milieueffecten van onkruidbestrijdingsmethoden op verhardingen in beeld te brengen, bevestigt eerdere resultaten uit vergelijkbaar Belgisch en Nederlands onderzoek. Dat schrijft Plant Research International (PRI) op de website van Wageningen UR.

In verschillende Europese landen is onderzoek gedaan naar de milieueffecten van verschillende chemische en niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden op verhardingen. Meest recent is een Franse studie.

Glyfosaat
Franse onderzoekers hebben de milieueffecten van verschillende technieken door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA) in beeld gebracht. Uit de studie zou blijken dat verantwoord gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat een aanzienlijk lager milieueffect heeft dan niet-chemische technieken.

Niet-chemische technieken zoals branden, hete lucht en heet water hebben het grootste effect op het milieu als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Effect
Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel op verhardingen resulteert in een effect op water-ecotoxiciteit, de chemische methodes scoren hier dan ook het hoogst. Niet-chemische technieken scoren vooral slecht op luchtkwaliteit gerelateerde thema’s en humane gezondheid.

Er is geen techniek die op alle milieu-categorieën altijd het beste of slechtste scoort. Alleen handmatig verwijderen van onkruid komt als niet milieubelastend naar voren.